MENÜ

Felismered - Játék

Felismered? – Játék

érdekességek a nagyvilágból

Újjászületett erőd, föld alatti park, kosárkoli

2012-10-10 Views: 1732 ÉPÍTÉSZET, L

Kiváló és ízléses – Múltmorzsa

“A főváros gyorsan emelkedő és terjedő palotasorai közt díszes és nagy templomokat nem találunk. Pest nem régen nagy város, … A belvárosnak van elég temploma, mert itt zárdák voltak már régebben, de a nemrég keletkezett külvárosoknak (noha mindenik nagyobb a belváros­nál) csupán egy-egy templom jutott. …

A Ferenczváros  17,000 katholikus lakosának évekig nem volt temploma, mert a régi egyszerre oly omladozó állapotba jutott, hogy be kellett zárni, s csak akkor kezdtek uj templom építéséhez. … A Ferenczváros régi temploma … falusi templomnak is oly disztelen … Csak 1822-ben épült négy hónap alatt, hogy az akkor még összevissza levő, de már valahogy városrészt tevő Ferenczváros híveinek legyen hová menni isteni tiszteletre, ha a távoli belvárosba vagy Józsefvárosba vezető utak járhatatlanok a sár és por miatt. ?.

Uj templom építésére elkerülhetetlen szükség volt, még pedig a gyors emelkedésben levő fővárosba illő diszes templomra. … Az uj templom tervének elkészítésével Ybl Miklóst, e kitűnő építészt bízták meg, kinek műizlését annyi középület és magán palota hirdeti. …

1867 márcz. 9-én hozzáfogtak az alap kiásásához. Azután folyt is az épités, lassan bár, de állandón, kivéve az 1873-iki nagy pénzválság idejét, melynek következményeit az isten házától sem lehetett elfordítani. …

Az uj templom azon a téren épült, hol a régi állt … A fölszentelés ez év ápril 24-én történt, a királyi pár ezüstlakodalmának napján. …

A ferenczvárosi templom a főváros egyik legkiválóbb és ízléses épülete. …

A hol a templom épült, valamint átalában a Ferenczváros, alacsony fekvésű a feltöltött Dunaparthoz véve. A templommal szemközt pedig egyenes utczát nyitottak a közel Dunához. … A templom körül emeltek tehát kőszegélylyel körülvett terraszt, s ez által még ujabb diszitést nyert a ?Bakács-tér”, mely a templom elkészültével egészen fölfrissült és oly csinosodásnak indult, hogy a ki félév előtt látta, most alig ismer rá. …

A szép templom … Kellemes hatású már az első pillanatra is, s a gondosabb szemléletnél egymásután tárulnak ki a szép idomok, a műgonddal fejlesztett alakzatok, és az ízléses diszitmények; Ybl e templommal épitő művészetének emlékeit ismét egy szép alkotással gazdagította.”

Vasárnapi Újság, 1879. október 12.

 

Tetszett? Mutasd meg másoknak is!
Share on FacebookGoogle+Pin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Címkék: , , , , , ,

Mit szólsz hozzá?